ค่าจัดส่ง

บางผลิตภัณฑ์จัดส่งให้ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด (เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งในภูมิภาค) หรือจัดส่งไปยังศูนย์ขนส่งใกล้ที่ตั้ง และจะต้องเก็บถ้าเป็นกรณีนี้เราจะแจ้งคุณทางอีเมลเมื่อคุณสั่งซื้อ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ จะส่งตรงไปที่อยู่ของคุณ จัดส่งสินค้ากับ Thaiparcels.com จะส่งไปประตูที่ติดตาม และลงนาม